No s'ha rebut el certificat digital de l'usuari

Identificació UB

Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic per resoldre aquest problema.

La informació següent pot ser d'ajuda per reportar l'error:

Seguiment de l'excepció

Identificador: c3c56482d3

Data: 28/01/2022 06:39:34

Navegador: ccBot+crawler

Per seguretat, us recomanem que tanqueu el navegador quan acabeu.